TÜZÜK

 

MALATYA-KARACA KÖYÜ SOSYAL YARDIMLASMA VE KÜLTÜR DERNEGI nin TÜZÜGÜ

KAR-DER AVRUPA  

 

BÖLÜM-I

DERNEGIN ADI MERKEZI VE KAPSAMI:

DERNEGIN ADI:

Madde-1- Dernegin adi

DERNEGIN MERKEZI:

Madde-2- Dernegin merkezi

DERNEGIN KAPSAMI:

Madde-3- Dernegin kapsami

 

BÖLÜM-II

DERNEGIN AMACI VE BU AMACI GERCEKLESTIRMEK ICIN-SÜRDÜRÜLECEK CALISMA KONULARII VE CALISMA BICIMLERI

Madde-4- Dernegin amaci:

 

BÖLÜM-III

DERNEK KURUCULARIN AD VE SOYADLARI,MESLEK VEYA SANATLARI,IKAMETGAHLARI VE TABIYETLERI

Dernek Kuruculari

Madde-5- Kurucu Üyeleri

ADI VE SOYADI        MESLEK VE SANATI        IKAMETGAHI        TABIYETI

 

BÖLÜM-IV

DERNEGE ÜYE OLMA,ÜYELIKTEN CIKMA VE CIKARILMANIN SART VE SEKILLERI

Üye olma Hakki:

Madde-6- Medeni haklari kullanma ehliyetine sahip ve 18 yasini bitirmis 2908 Sayili Dernekler kanununun 4 ve 16 maddelerinde belirtilen sürekli ve süreli hak yoksunlugu veya hak sinirlamasi kapsaminda kalmamqak kosulu ile dernege Üye olabilir.Dernek yönetim kurulu üyelik icin yapilan yazili muracaatlari en cok otuz gün icinde Üyelige kabul veya istegin reddi seklinde karara baglayip, sonucu müracaat sahibine yazi ile duyurmak zorunundadir. Hic kimse Üye olmaga zorlanamaz.

Üyelikten Cikma:

istifa dilekcesi yönetim kuruluna ulastigi anda cikis islemi sonuclanmis olur.

Üyelikten Cikarma:

Madde-7- Hic kimse dernekte Üye kalmaga zorlanamaz.Her Üye distifa hakkina sahiptir. Üyenin istifa dilekcesi yönetim kuruluna ulasacagi anda cikis islemi sonuclanmnis olur.

Üyelikten Cikarma

Madde-8- Dernek üyesi iken kamu kurum ve kurulsunda veya kamu hizmetinden emeklilik disinda her hangi bir nedenle ayrilanlar derneklere Üye olma hakkini kaybedenler ve dernek tüzügüne aykiri hareketlerinden dolayi Üyelikten cikarma karari verilenlerin Üyelikleri sona erer.

Yukarida belirtilen durumlardanbirini tesbiti halinde Üyelik kayidi dernek yönetim kurulunca silinir.

Dernek tüzügüne aykiri hareketlerinden dolayi üyelikten cikarilanlarin genel kurula itiraz haklari vardir.

Üyelerin Haklari

Madde-9- Dernek üyeleri esit haklara sahiptir.Her Üyenin genel kurulda bir oy hakki vardir.

Üye oyuna bizzat kullanmak zorundadir.

 

BÖLÜM-V

DERNEGIN ORGANLARI

Madde-10- Dernegin organlari asagida gösterilmistir.

a) Genel Kurul

b) Yönetim Kurulu

c) Denetleme Kurulu

DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUS SEKLI VE TOPLAMA ZAMANI

Kurulus Sekli

Madde-11- Dernek tüzügüne göre genel kurula katilma hakki bulunan Üyelerden olusur.

Toplama Zamani

Madde-12- Genel kurum toplantisi iki yilda bir MAYIS ayi icinde yönetim kurulunca belirlenecek gün,yer ve saatte yapilir.Olagan toplanti disinda genel kurul yönetim ve denetim kurulunun gereklin gördügü hallerde veya dernek Üyelerinden beste birinin yazili istegi Üzerine olaganüstü toplanir.Genel kurul toplantiya yönetim kurulunca cagrilir. Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinden beste birinin yazili istegi üzerine yönetim kurulu, genel kurulu bir ay icerisinde toplantiya cagirmazsa denetleme kurulu veya toplanti isteginde bulunma Üyelerden birinin müracaati üzerine mahallin sulh hakimi durusma yaparak dernek üyeleri arasindan üc kisilik bir heyeti genel kurulu toplantiya cagirmakla görevlendirir.

Cagiri Usulu

Madde-13- Yönetim kurulu dernek tüzügüne göre genel kurula katilma hakki bulunan üyelerin listesinin düzenler.Genel kurula katilacak Üyeler en az onbes gün önceden gün,saati,yeri ve gündemi Mahalli bir Gazetede ilan edilmek suretiyle toplantiya cagrilir.Bu cagirmada cogunluk saglanmamasi sebebiyle toplanti yapilamazsa ikinci toplantinin hangi gün yapilacagida belirtilir.Ilk toplanti günü ile Ikinci toplanti arasinda birakilacak zaman bir haftadan az olamaz. Toplantinin yapilacagi gün saat ve yer ile toplanti gündemi toplanti gününden en az onbes gün önceden mahallin en böyük mülki amirligine yazi ile bildirilir,ve bu yaziya toplantiya katilacak Üyeleri gösteren listede eklenir.Toplanti baska bir sebeple geri birakilirsa bu durum geri birakma sebepleri de belirtilmek suretiyle toplanti ilaninin yapildigi gazeteye ikinci bir ilan verilerek Üyelere duyurulur. Ikinci toplantinin geri birakma tarihinden itibaren en gec iki ay icerisinde yapilmasi zorunludur. Üyeler ikincim toplantiya birinci fikrada belirtilen esaslara göre yeniden cagrilir.Ve toplanti ikinci fikra esaslarina göre mahallin en böyük mülkü amirligine duyrulur.Genel kurul toplantisi bir defadan fazla geri birakilmaz.

Toplanti Yeri

Madde-14- Gegel kurul toplantilari dernek merkezinin bulundugu yerden baska bir yerde yapilamaz.

Madde-15- Genel kurul dernek tüzügüne göre genel kurula katilma hakki bulunan Üyelerin yarisindan bir fazlasinin katilmasiylatoplanir.Ilk toplantida yeter sayi saglanamazsa ikinci toplantida cogunluk aranmaz ancak bu ikinci toplantiya katilan Üye sayisi dernek yönetim ve denetim kurullari Üye tam sayisi toplaminin iki katindan az olamaz.

Toplantinin Yapilis Usulu

Madde-16- Dernek genel kurul toplantilari ilanda belirtilen ve mahallin en böyük mülki amirligine bildirilen gün saat ve yerde yapilir.Genel kurula katilacak Üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adlari karsisina imza koyarak toplanti yerine girerler -16-nci maddede belirtilen tam sayi saglanmissa durum bir tutanakla tesbit edilir ve toplanti yönetim kurulu baskani veya görevlendirecegi yönetim kurulu Üyelerinden biri tarafindan acilir. Hükümet Komiserinintoplantiya gelmemis olmasi toplantinin ertelenmesini gerekrirmez.Acilistan sonra toplantiyi yönetmek üzere bir baskan ve yeter- kadar baskan vekili ve katip secilir.Toplantinin yönetim genel kurul baskanina aittir. Katipler Toplanti tutanagini düzenler ve baskanla birlikte imzalarlar.Toplanti sonunda bütün titanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

Toplantida Görüsecek Konular

Madde-17- Genel kurul toplantisinda yanliz gündemde yer alan maddeler görüsülür.Ancak toplantida hazir bulunan Üyelerin en az onda biri tarafindan görüsülmesi istenen konularin gündeme alinmasi zorunludur.

GENEL KURULUN GÖREVLERI YETKILERI OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE SEKILLERI

Genel Kurulun Görevi ve Yetkileri

Madde-18- Asagida yazili hususlar genel kurulca görüsülüp karara baglanir.

 • Dernek organlarinin secimi.
 • Dernek tüzügünün degistirilmesi.
 • Yönetim ve denetim kurullari raporlarinin görüsülmesi yönetim kurulunun ihra edilmesi.
 • Yönetim kurulunca hazirlanan bütcenin görüsülüp aynen veya degistirilerek kabul edilmesi.
 • Dernek icin gerekli tasinmaz mallarin satin alinmasi veya mevcut tasinmaz mallarin satilmasi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
 • Yönetim kurulunca dernek calismalari ile ilgili olarak hazirlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya degistirerek onaylamak.
 • Dernegin feshedilmesi.
 • Yönetim kurulunca gösterilen diger teklifleri inceleyip karara baglamak.
OY KULLANMA VE KARAR ALMA USULU VE SEKILLERI

Madde-19- Oylar gizli veya acik olarak belirlerni. Gizli oylar yönetim kurulu tarafindan mühürlenmis kagirtlarin veya oy pusularinin Üyeler tarafindan geregi yapildiktan sonra mühürlenmis veya ici bos bir kaba atilmasi ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra acik dökümlü yapilarakbelirlenen oylardir. Acik oylamada ise genel kurul baskaninin belirtecegi yönetem uygulanir. Tüzükte baskaca bir cogunluk gösterilmemis ise gecerli oylarin yaridan bir fazlasina erisen aday veya öneri kazanmis veya kararlastirilmis olur.

YÖNETIM VE DENETLEME KURULLARININ GÖREV VE SURETLE SECILECEGI ASIL VE YEDEK ÜYE SAYISI

Yönetim Kurulu

Madde-20- Yönetim kurulu bes asil ve bes yedek Üye olarak genel kurulca gizli oyla secilir. Asil Üyeliklerde bosalma oldugu taktirde yedek Üyelerin göreve cagirilmasi zorunludur. Yönetim kurulu asagidaki hususlari yerine getirir.

1- Dernegi temsil etmekveya bu hususta kendi Üyelerinden bir veya bir kacina yetki vermek.

2- Dernegin gelir gider hesaplarina iliskin islemleri yapmak,ve gelecek döneme ait bütceyi hazirlayarak genel kurula sürmek.

3- Dernegin calismalari ile ilgili yönetmelikleri hazirlayarak genel kurulun oylarina sunmak.

4- Genel kurulun yetkisi ile tasinmaz mal satin alamk,dernege ait tasinir ve tasinmaz mallari

satmak,bina ve tesis insaa ettirmek.Devlet tahvili,Hazine bonosu veya her nevi tahvil veya hisse senedi satin almak.

5- Kira sözlesmesi yapmak,dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek.

6- Dernegin amaclarini gerceklestirmek icin her cesit karari almak ve uygulamak

7- Her faaliyet yilin sonunda dernegin yillik bilanco ve yönetim kurulu calismalarini aciklayan raporunu düzenlemek denetim kuruluna sunmak.

8- Bütcedeki fonlar ve maddeler arasinda aktarmalar yapmak.

9- Dernege Üye alinmasina veya Üyelikten cikarilomasina karar vermek.

Ic Yönetmelik

Madde-21- Dernegin idari islerinin yürütmek sekil ve esaslari yönetim kurulunca hazirlanacak ve genel kurulca onaylanacak bir ic yönetmelikle gösterilir.Yönetim kurulu görev bölümü yaparak baskan yardimcisinin,sekreterini ve saymanini secilenler arasindan belirler.Yönetim kurulu en az ayda bir kez dernek idare yerinde önceden kararlastracagi belirli gün ve saatte cagrisiz toplanir.Yönetim kurulu Üye tam sayisinin yarisindan bir fazlasinin hazir bulunusu ile toplanir.Kararlar oy coklugu ile alinir,oylarin esit olmasi durumunda baskanin oy cogunlugu saglamis sayilir.

 

YÖNETIM KURULUNEN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMAMASI

Madde-22- Yönetim kurulu üye sayisi bosalmalar sebebiyle yedeklerinde getirmesinden sonra üye tam sayisinin yarisindan asagi düserse genel kurul mevcut yönetim kurulu Üyelerin veya denetleme kurulu tarafindan bir ay icinde toplantiya cagrilir. Cagrinin yapilmasi halinde dernek üyelerinden birinin basvurmasi üzerine mahallin sulh hakimi durusma yapar dernek Üyelerin arasindan sececegi Üc kisiyi bir ay icinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

Denetim Kurulu

Madde-23- Denetim kurulu Üc yedek Üye olmak Üzere genel kurulca secilir.Denetim kurulunun görevleri.

 • En gec alti ayda bir ve belirsiz zamanlarda dernegin bütüm hesap ve islemlerini yönetim kurulunun islem ve faaliyetlerini dernegin mali durumunun mali durumunu incelemek ve demetlemek.
 • Denetim sonucu düzenlenecek raporlari yönetim kuruluna ve her yil genel kurul toplantisindan önceki hazirlanacak yillik raporlari genel kurula sunmak.
 • Gerektiginde genel kurulu topantiya cagirmak.

Organlar Secilenlerin Idareye Bildirilmesi

Madde-24- Genel kurulca yapilan secimi izleyen yedi gün icinde,yönetim kurulu baskani tarafindan,yönetim ve denetime kurullari ile dernegin diger organlarina secilen asil ve yedek üyelerinin ad ve soyadlari,baba adlari,dogum yeri ve tarihleri,meslekleri ve ikametgahlari dernek merkezinin bulundugu yerin en böyük mülki amirligine yazi ile bildirilir.

 

BÖLÜM-VI

YILLIK AIDAT MIKTARI

Madde-25- Dernek Üyelerinin ödeyecekleri yillik aidat miktari,üye sayisina ve üye aidatlarina baglidir.

Dernegin Gelirleri

Madde-26- Dernegin gelir Kaynaklari

 • Üye aidati
 • Dernekce yapilan yayinlar,tertipenen piyango,balo,eglence,temsil,konser spor yarismasi ve konferanz gibifaaliyetlerden saglanan gelirler.
 • Dernegin mal varligindan elde edilen gelirler.
 • Bagislar ve yardimlar.
 • Yardim toplama hakkindaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bagis ve yardimlardan olusur. Dernek dis ülkelerdeki gercek ve tüzel kisilerden veya diger kuruluslardan yardim alabilmek icin önce isciler Bakanliginin izin almasi gerekir.

 

YARDIM KABUL EDILMEYECEKLER

Madde-27- Dernek,siyasi partilerden,isci veya isveren sendikalardan ve mesleki kuruluslardan herhangi bir suretle maddi yardim kabul edemez ve adi gecen kuruluslara yardimda bulunamaz.

Defter ve Kayitlar

Madde-28- Dernek asagida yazili defterleri

 • Üye kayit defteri: Dernege girenlerin kimlikleri,dernege giris tarihleri aylik veya yilliki aidatlari bu deftere yazilir.
 • Karar Defteri: Yönetim kurullarinin tararlari tarih ve numara sirasi ile bu deftere yazilir,ve kararlarin alti baskan ve Üyelerce imzalanir.
 • Gelen ve Giden Evrak Defteri: Gelen ve giden evrak,tarih ve numarasi ile bu deftere kaydolunur.
 • Gelir ve Gider Defteri: Dernek namina alinan bütün paranin alindiklari ve harcanan paralarinda verdikleri yerler,acik ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.
 • Bütce,Kesin Hesap ve Bilanco Defteri: Bütce kesin hesap ve bilancolar bu defterde gösterilir.
 • Demirbas Defteri: Dernege ait demirbas esyalar bu deftere islenir.
 • Alindi Belgesi Kayit Defteri: Dernek gelirlerinin toplanmasinsa kullanilacak olan alinda belgeleri,en kücük olan cildinden baslamak üzere alt alta yazilmak suretiyle bu deftere kaydolunur. Bu maddede sayilan defterlerin noterden tastidli olmasi zorunludur.

Gelir ve Giderlerde Usul

Madde-29- Dernek gelirleri alindi belgesi ile koplanir ve giderler harcama belgesi ile yapilir.Bu belgelerin saglamak süresi özel kanunlarda gösterilen daha uzun sureye iliskin hükümler sakli kalma üzere bes yildir.Dernek gelirlerinin alinmasinda kullanilacak alindi belgesi Maliye Bakanliginca bastirilir.Maliye Bakanligi yazili istemde itibaren otuz gün icinde alindi belgesini saglamayazsa,dernek özel olarak bastiracagi alindi belgelerini maalin en büyük mülki amirligine onaylatarak bagis ve aidat kabul eder.Maliye bakanliginca resmi alindi belgesi saglandiktan sonra özel alindi belgesi kullanilmaz.Bagis ve aidat toplayacak kisi veya kisiler dernek yönetim kurulu bir kararla belirtir ve bu karar o yerin en böyük mülki amirligine tescil ettirilir.Dernek adina gazete,dergi ve öteki basili eserler vererek bunlar karsiliginda bara veya baskaca yardim toplamak yasaktir.

Dernegin Harcamalari

Madde-30- Dernegin bütün harcamalari yönetim kurulu karari ile yapilir.Ancak ivedi durumlarda Baskan yönetim kurulunca önceden belli edilecek harcamalari kendiliginden yapabilir.Bu sekilde yapilan harcamalar ile yönetim kurulu toplantisinda karara baglanir.Dernegin parali milli bankalarda dernek adina acilacak hesaplarda saklanir:

Bu hesaptan para cekmek veya bir yere para göndermes baskan veya baskan vekili ile yönetim kurulu Üyelerinin cift imzasi ile mümkündür.

 

BÖLÜM-VII

 

DERNEGIN IC DENETIM SEKILLERI

Dernegin icin Denetim

Madde-31- Dernegin ic denetimi. Dernekler Kanunu ve dernek tüzügüne görer denetleme kurulu tarafindan gerceklestirilir:Dernek tüzügünde aciklik bulunmayan durumlarda bu eksikligi tamamlamak Üyelerle dernek organlari ve görevlerine tüm dernek faaliyetleriyle isllemlerinde yol göstermek ve yardimci olmak amaciyla tek ve ayri birim metinler hazirlanip, genel kurulun onayindan gecirilmek suretiyle yürürlüge konulacak yönetmelikler cikarilalabilir.

 

BÖLÜM-VIII

 

TÜZÜGÜN NE SEKILDE DEGISTIRILECEGI

Tüzük Degisikligi

Madde-32- Olagan veya olaganüstü toplanti gündeminde konulmak,yeterli bir süre önce degisiklik önerili yazili olarak üyelere bildirilmek kosulu ile tüzük degistirilebilir.Görüsmeler baslamasi icin genel kurul toplantisinin yapilabilirligine iliskin cogunluk uygulanir.Tüzük degisikligi icin karar cogunlugu toplantiya katilan üyelerin 2/3 nün oyudur.
Öz & Er